سبد خرید

محتواهای چند مرحله ای یا ترکیبی چیست؟

محتواهای چند مرحله ای  یا  ترکیبی چیست؟

محتواهای چند مرحله ای یا ترکیبی چیست؟

در مرحله اول دانش آموزان را به درصد های متوسط برسانیم. سپس در گام بعدی تعدادی از دانش آموزان را به درصد خوب برسانیم. سپس در نهایت عده ای را به درصدهای عالی برسانیم.

داستان اصلی این است که نمیشه همه دانش آموزان را به درصدهای خوب با عالی رساند. خطایی که در جلسات مشاوره می توان به راحتی متوجه شد. خیلی از دانش آموزان قدرت رسیدن به درصدهای خوب و عالی را ندارند ولی اطلاعات و کلاسهایی را شرکت

می کنند که سبب فرار و‌گریز آنها از درس می شود. همه ما در کلاسهایمان همانطور که درصد بالای ۸۰ داریم درصد زیر ۱۰ هم داریم .اگر بتوانیم این فرهنگ را در آموزش جابندازیم که همه در حد ۳۰-۵۰ میتوانند، برخی بهتر می شوند و به ۵۰ تا ۷۰ می رسند برخی بهترین می شوند و به درصدهای ۷۰ به بالا می رسند

علت اینکه خیلی از دانش آموزان به کف ۳۰ تا ۵۰ نمی رسند این است که اطلاعاتی را وارد ذهنشان می کنیم که مطابق با توانایی آنها نیست.

اگر دقت کنید، تفکیک در مرحله آموزش برای درصدسازی بازه ای بسیار میتواند اتفاقی است که در نزدیک‌کنکور انجام میدهیم.

در کلاسهای نزدیک کنکور برخی نکات را به برخی دانش آموزان نمی گوئیم و برخی نکات را فقط به برخی از دانش آموزان می گوئیم.

البته به دلیل شرایط تنشی در نزدیک کنکور معمولا خیلی هم موفق نیست. اگر این تفکیک زودتر رخ دهد از طرف دانش آموز قابل قبول تر است

این مطلب را هم بخوانید
رسیدن به بهترین جایگاه در درس ریاضی

تعریف کف درصد و‌مرحله ای سازی آموزش توسط برخی از دبیران انجام می شود و تا حدود زیادی علت موفقیت این عزیزان همین مطلب است.

دیدگاه‌ها ۰