سبد خرید

بسته جامع آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم

آموزش صفر تا صد ریاضی دهم توسط دکتر سامان سلامیان.

در این بسته آموزشی، تمام آموزش مباحث ریاضی دهم، حل تست های متعدد و نکات کنکوری بررسی و آموزش داده می شود.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

بسته جامع آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم
۲۴۶
۱

بسته صفر تا صد ریاضی دهم

مخاطبین دوره
سوالات متداول
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 1
جزوه دهم
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 2
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 3
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 4
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 5
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 6
بسته آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم | فصل 7
دیدگاه‌ها ۱
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
50 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضی دهمبسته های جامع صفر تا صد ریاضیآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین ریاضی دهمآموزش احتمال شرطیآموزش الگوآموزش جایگشتآموزش ریاضی دهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد شمارش و احتمالآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقاتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزشی مثلثاتبسته صفر تا صد ریاضی دهمبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش آنلاین ریاضی دهمبهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف دایرهجزء صحیححسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی ریاضیقدر مطلقکتانژانتکنکورمثلثاتمجموعهمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو جایگشت
بسته جامع آموزشی صفر تا صد ریاضی دهم
۹۹۰ هزار تومان