آموزش صفر تا صد توابع نمایی و لگاریتمی

آموزش صفر تا صد توابع نمایی و لگاریتمی توسط دکتر سامان سلامیان.

در این بسته آموزشی، تمام آموزش مباحث کاربرد مشتق بررسی و آموزش داده می شود.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

آموزش صفر تا صد توابع نمایی و لگاریتمی
۵۵۴

آموزش توابع نمایی و لگاریتمی

مخاطبین دوره
سوالات متداول
محتوای بسته آموزشی توابع نمایی و لگاریتمی
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
5 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضیآمورش حدآموزش آنلاین پیوستگیآموزش آنلاین حدآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین مشتقآموزش الگوآموزش توابع نمایی و لگاریتمیآموزش ریاضی دهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد پیوستگیآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد حدآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد کاربرد مشتقآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد مشتقآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقآموزش مشتقآموزش مشتق استاد سلامیاناتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزشی مثلثاتبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف توابع نماییتعریف دایرهتعریف لگاریتمتوابع نمایی و لگاریتمیجزء صحیححدحد چیستحد در بی نهایتحد ریاضیحد و پیوستگیحسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستصفر تا صد توابع نمایی و لگاریتمیصفر تا صد کاربرد مشتقعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی پیوستگیفیلم آموزشی ریاضیفیلم کاربرد مشتققدر مطلقکاربرد مشتقکتانژانتکنکورمثلثاتمجموعهمشتقمشتق چیستمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمفهوم مشتقمهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسویدیو آموزش کاربرد مشتقویدیو آموزشی توابع نماییویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو آموزشی کاربرد مشتقویدیو آموزشی لگاریتمویدیو آموزشی مشتقویدیو پیوستگیویدیو توابع نماییویدیو جایگشت