سبد خرید

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

آموزش ریاضیات پایه در چند pdf زیر :

تابع_درجه_دوم_معادله_درجه_دوم_و

تابع_و_مفاهیم_ابتدایی_تشخیص_تابع

توابع زوج و فرد – وارون – یک به یک

مثلثات

رسم نمودار قسمت اول

رسم نمودار قسمت دوم (2)

رسم عکس تابع

رسم_توابعی_که_صورت_ضرب_چند_پرانترند،

بسط دو جمله ای

بخش پذیری

معادله درجه 2

دنبالۀ هندسی

دنبالۀ حسابی

آزمون دوره ای ریاضیات پایه (1)

پاسخنامۀ_تشریحی_آزمون_دوره_ای_1ریاضیات

آنالیز_چند_تیپ_مهم_تستی_از_مبحث

تدریس سامان سلامیان یکشنبه پانزدهم بهمن ۹۶

تابع و معادله درجه دوم

تدریس سامان سلامیان جمعه بیست و هفتم  بهمن ۹۶

تابع نمایی لگا ریتمی

تدریس سامان سلامیان یکشنبه  بیست و نهم  بهمن ۹۶

تابع

دیدگاه‌ها ۰