سبد خرید

درجه یک عبارت جبری

درجه یک عبارت جبری

برای اینکه مشخص کنیم یک عبارت جبری درجه یک است یا درجه دوم، باید به بالاترین توان (درجه) متغیر در عبارت نگاه کنیم.

اگر بالاترین توان یک باشد، عبارت درجه یک است. اگر بالاترین توان دو باشد ، عبارت درجه دوم است.

به عنوان مثال، عبارات زیر را در نظر بگیرید:

7x + 5y – 3
این عبارت بر حسب ایکس یک عبارت درجه یک است زیرا بالاترین توان ایکس در آن یک است. به دلیل مشابه برحسب y نيز درجه یک محسوب می‌شود.

7x^2 – 5xy + y^3

این عبارت بر حسب ایکس از درجه دوم و بر حسب ایگرگ درجه سه محسوب می‌شود.

به طور کلی، درجه یک عبارت جبری با یافتن بالاترین توان هر متغیری که در عبارت ظاهر می شود تعیین می شود.

این مطلب را هم بخوانید
افت مهارت یادگیری دانش آموزان در دوران پساکرونا / به زودی خودآموزی جایگزین مدرسه و دانشگاه می شود
دیدگاه‌ها ۰