بسته صفر تا صد آموزشی متامس (جامع)

بسته جامع صفر تا صد آموزشی متامس دکتر سامان سلامیان.

این بسته آموزشی، شامل بسته های مقدماتی متامس، شماره یک متامس، شماره 2 متاس و شماره 3 متامس هست.

بسته مقدماتی،شامل آموزش دنباله، الگو ، مجموعه، توان، عبارت های جبری ، معادلات و نامعادلات می باشد.

بسته شماره 1 متامس، شامل آموزش انواع ریشه، تعیین علامت، معادله درجه 2 و سهمی، تابع و مثلثات می باشد.

بسته شماره 2 متامس، شامل تمام آموزش مباحث حد، پیوستگی، مشتق و کاربرد مشتق بررسی و آموزش داده می شود.

بسته شماره 3 متامس، شامل تمام آموزش مباحث تابع نمایی و لگاریتمی، الگو و دنباله های حسابی و هندسی، هندسه یازدهم و دوازدهم و آمار و احتمال بررسی و آموزش داده می شود.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

بسته صفر تا صد آموزشی متامس (جامع)
۵۴۴
۹

معرفی بسته آموزشی

مخاطبین دوره
سوالات متداول
بسته مقدماتی متامس
محتوای بسته آموزشی
محتوای بسته آموزشی
بسته شماره 1 متامس
محتوای بسته آموزشی
آموزش صفر تا صد مثلثات
بسته آموزشی شماره 2 متامس
بسته آموزشی پیوستگی
بسته آموزشی مشتق
محتوای بسته آموزشی کاربرد مشتق
بسته آموزشی شماره 3 متامس
بسته آموزشی صفر تا صد هندسه یازدهم
بسته آموزشی صفر تا صد هندسه مختصاتی یازدهم
بسته آموزشی صفر تا صد هندسه مقاطع مخروطی
بسته آموزشی آمار
بسته آموزشی شمارش و احتمال
دیدگاه‌ها ۹
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
150 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
بسته آموزشی متامسبسته های جامع صفر تا صد ریاضیآمورش حدآموزش آنلاین پیوستگیآموزش آنلاین حدآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین مشتقآموزش الگوآموزش ریاضی دهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد پیوستگیآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد حدآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد مشتقآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقآموزش مشتقآموزش مشتق استاد سلامیاناتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزش متامثبسته آموزشی مثلثاتبسته جامع متامسبسته ریاضی متامثبسته صفر تا صد آموزشی شماره سه متامسبسته صفر تا صد ریاضیبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف دایرهجزء صحیححدحد چیستحد در بی نهایتحد ریاضیحد و پیوستگیحسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستصفر تا صد ریاضیعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی پیوستگیفیلم آموزشی ریاضیقدر مطلقکاربرد مشتقکتانژانتکنکورمتا ریاضیمتامثمتامسمتامس ریاضیمثلثاتمجموعهمشتقمشتق چیستمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمفهوم مشتقمهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو آموزشی مشتقویدیو پیوستگیویدیو جایگشت