خودآموزی ریاضی

خودآموزی ریاضی

Self-study یا خودآموزی یکی از موثرترین روش‌های رشد شخصی است.

آموزش های جمعی عموما دارای نقص و شکافهای عمیق درک مخاطب هستند. خودآموزی بر اساس توانمندی یکی از قوی ترین روش هاست.

در ریاضی؛ هنر و موسیقی و تجارت و دانش مرتبط با کامپیوتر و …. خودآموزی یکی از بهترین روش هاست.

در ریاضی و موسیقی و هنر خودآموزان معمولا در قله هستند.

اصول اولیه خودآموزی شامل تلاش درست، پشتکار، جدیت، نظم می باشد در آموزش هم اگر دقت کنید.

خیلی از رتبه ها خودآموز و خود محور هستند. موفق ترین ها معمولا به خودشان بیشتر از بقیه متکی دارند. اگر منتظر باشیم که از بیرون کسی بیاید و بخواهد کمکمان کند و رشد کنیم، داستان خواب شتری و پنبه دان است. همه چیز در گرو تلاش و جدیت خودمان است. خودیاوری متکی بر خودباوری و شناخت قدرت درونی و افزایش توان تاب آوری متاعی است که در فرهنگ ما ناشناخته است .

همیشه انتظار داریم دیگران به جای ما تلاش کنند و ما رشد کنیم. از همین رو دکتر سامان سلامیان ؛ با ضبط بیش از پانصد ساعت ویدئوی آموزش ریاضی ؛ ابزاری برای خودآموزی ریاضی ایجاد کرده است که با یک گوگل ساده می‌توان از رضایت استفاده‌کنندگان آن‌ها مطلع شد.
روش
PPP
یا
PLAY
PAUSE
PRACTICE

مثلث خود آموزی با فیلم‌های آموزش ریاضی است.

اجرا و قطع فیلم و تکرار مبحث مربوطه جهت تثبیت آن.

بسته های آموزش مبحث به مبحث ریاضی ؛ مقطع به مقطع ریاضی از سال ششم تا دوازدهم

بسته آموزش ریاضی کنکور” متامس”

شامل ۱۵۰ ساعت ویدئو و حل ۳۰۰۰ مسئله و تست در ۳ جزوه

این مطلب را هم بخوانید
قانون حذف کنکور

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید