سبد خرید

تحلیل و جمع بندی ریاضی کنکور 98 در 8 ساعت

تحلیل و جمع بندی کنکور 98 در 8 ساعت

در این دوره آموزشی تمام سوالات داخل و خارج از کشور کنکور 98 به صورت کامل جمع بندی، تحلیل و نکات آن تدریس شده است.

تحلیل و جمع بندی ریاضی کنکور 98 در 8 ساعت
۱۴۷
مخاطبین دوره
سوالات متداول
محتوای بسته آموزشی توابع نمایی و لگاریتمی
دوره های مشابه
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
8 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضیآمورش حدآموزش آنلاین پیوستگیآموزش آنلاین حدآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین مشتقآموزش الگوآموزش ریاضی دهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد پیوستگیآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد حدآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد مشتقآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقآموزش مشتقآموزش مشتق استاد سلامیاناتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزش متامثبسته آموزشی مثلثاتبسته ریاضی متامثبسته صفر تا صد آموزشی شماره سه متامسبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین جمع بندی ریاضیبهترین جمع بندی ریاضی کنکوربهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتتحلیل ریاضی کنکورتحلیل ریاضی کنکور 98تحلیل کنکورتحلیل کنکور 99ترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف دایرهجزء صحیحجمع بندی کنکورحدحد چیستحد در بی نهایتحد ریاضیحد و پیوستگیحسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی پیوستگیفیلم آموزشی ریاضیقدر مطلقکاربرد مشتقکتانژانتکل ریاضی کنکور در ۸ ساعتکنکورکنکور 1400کنکور 98کنکور 99متا ریاضیمتامثمتامسمتامس ریاضیمثلثاتمجموعهمشتقمشتق چیستمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمفهوم مشتقمهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو آموزشی مشتقویدیو پیوستگیویدیو جایگشت
تحلیل و جمع بندی ریاضی کنکور 98 در 8 ساعت
۸۹ هزار تومان