بلوغ در مدرسه

بلوغ در مدرسه

بلوغ در مدرسه

باید نوجوانان را یاری دهیم تا این سن بحران را ،به راحتی بگذرانند و به جای تامین آرامش که بدان سخت نیازمندند ،موجبات نگرانی و دلواپسی بیهودشان را فراهم نکنیم . چون هر گونه اقدام نا آگاهانه با نوجوانان در این سنین پر آشوب ،سبب اضطراب بیشترشان می شود . بنابر این در وهله اول معلم و مربی باید با شاگردان خود ارتباط اطمینان بخش برقرار کند ،باید به نوجوانان روحیه داد و با آنان گفت و شنود صمینانه داشت . هر چند ایجاد ارتباط نزدیک با آنان ،در دوره نوجوانی مشکل است و این همان موردی است که بسیاری از پدران و مادران با همان کوشش و علاقه ای که در این راه نشان می دهند ، موفق به تماس صمیمانه و درک فرزندانشان می شوند و همواره از این موضوع رنج می برند .

در نتیجه معلم خصوصی حسابان و هر  مربی  دیگر در مدرسه پیش از هر چیز باید روحیات و حساسیت های شاگردانش را بشناسد و کم و بیش از چند وچون خانواده شان آگاهی داشته باشد .

شما می توانید برای مشاوره و اطلاع از دوره های آموزشی سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی  ، با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۹۲۱۳۳۶۳۱۹۸ – ۰۲۱۲۶۶۴۵۱۶۱

نکته ای که همه معلمان و مربیان گرانقدر به آن وقوف دارند این است که ،رفتار و هر گونه عکس العمل ایشان با دانش آموزان نوجوان خود باید متناسب با طبیعت و شخصیت آنان انجام گیرد و اگر گفتار  همین و لوسین  را پذیرا باشیم که منش های افراد را به هشت دسته از قرار : عصبی ،بلغمی ،صفراوی ،دمدمی و مانند این ها رده بندی کرده است در می یابیم که با التفات به تنوع و اختلاف منش ها و طبیعت های شاگردان ،باید بیش از پیش  در تربیت آنان دقیق شویم و همیشه رفتار ،گفتار و واکنش در خور و سازگار با منش های فردی آنان را ارائه دهیم . به عبارت دیگر نمی توان دو نوجوان پر شور و بلغی مزاج را یکی دانست و با نوجوانان آتشین خود و نوجوان خیال باف به یک شیوه رفتار کرد .

پی باید اطلاعات و دانش منش شناسی داشته باشیم . یعنی بدانیم که هر نوجوان به کدام رده تعلق دارد و منش و یا شخصیت او چیست که این هم  با توجه  به گوناگونی طبقه بندی ها و گفته های متفاوتی که در این مقوله هست بسیار دشوار است .

بنابر این کوشش ما باید مبتنی  بر این  باشد که عمل تربیتی  را ،با واقعیت خلقی نوجوانان منطبق سازیم و بیشتر منش یا شخصیت  رفتاری وی را در نظر بگیریم و متناسب با آن ،با هر یک رفتار کنیم . روشن است مختصر آگاهی نیز از چگونگی وضعیت خانوادگی شاگردان خویش به دست آوریم ،در تربیت  و راهنماییشان  موفق تر  خواهیم بود . به ویژه راهنمایی در انتخاب دوستان ،پرکردن ساعات فراغت از تحصیل ،پرداختن به انواع ورزش ها و تفریحات سالم آنان  که در  پرورش شخصیت  شان نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت .

بلوغ در مدرسه

بلوغ در مدرسه

سوالی که سامان سلامیان دبیر ریاضی در تهران  از شاگردان خود میپرسند این است که ،شما میل دارید معلم شما چگونه باشد ؟ از بین صفات : با ارداره ،با انضباط ،با پشتکار ،سختگیر ،مهربان ،دلسوز و مسوول ،سطحی طلب ،کم کار ،آسان پذیر ،خشک  و خشن ،بی مسئولیت  و وقت گذران یک یا چند صفت را با دایره مشخص کنید .

پاسخ ها اینگونه بودند :

80 درصد : معلم با اراده ،مهربان ،دلسوز و مسوول را برگزیدند

20 درصد : معلم با پشتکار ،با انضباط و سختگیر  را برشمردند

چنین پیداست  که هیچ یک از آنان معلم خشک و خشن  و یا وقت گذران  و بی مسئولیت  را دوست ندارند . برخی نیز  علاوه بر  علامت گذاری ،شرحی هم در پایه  پرسشنامه هایشان نوشتند که چون بسیار حائز توجه است ،فشرده ای از آنرا با هم می خوانیم : انسان چگونه می تواند  به ادم سطحی طلب ،کم کار ،وقت گذران  و بی مسئولیت اعتماد کند ، تا  چه برسد  که به او تکیه نماید  و راز دلش  را بازگو  کند  و چنین فرد  یا افرادی  را رهگشای  سرنوشت آتی  و زندگی آینده اش  بشناسد .

همچنین از دبیر خصوصی ریاضی سختگیر ،سخت و خشن  که کلاس درس  را دوزخ دانش آموزان می کنند ،دل پری داشتند و آرزو می کردند که همه معلمان  و مربیان آنان را فرزند خود بدانند و با تنبیه  و تشویق به موقع ،چون دوست واقعی ،مهربان ،راز دار وپشتیبانشان باشند  تا دانش آموزان  بتوانند با اعتماد متقابل  با ایشان گفتگو  و چاره جوئی کنند .

با تشکر مدیریت سایت مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

برخی از مقالات

ریاضی تجربی

اساتید برتر کنکور

دبیر خصوصی حسابان

دبیر خصوصی ریاضی

با تشکر مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید