سبد خرید

بسته صفر تا صد آموزشی مقدماتی متامس

بسته صفر تا صد آموزشی مقماتی متامس مهندس سلامیان.

این بسته شامل آموزش دنباله، الگو ، مجموعه، توان، عبارت های جبری ، معادلات و نامعادلات می باشد.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

بسته صفر تا صد آموزشی مقدماتی متامس
۳۳۴
۲

معرفی بسته آموزشی

مخاطبین دوره
سوالات متداول
دنباله، الگو و مجموعه
توان
عبارات جبری
معادلات و نامعادلات
دیدگاه‌ها ۲
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
18 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضیبسته آموزشی متامسمقدمات ریاضیآموزش آنلاین ریاضیآموزش اتحادآموزش الگوآموزش توانآموزش حرفه ای ریاضیآموزش ریاضی توانآموزش ریاضی دهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد متامسآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دواتحاداتحاد مزدوجالگوبسته آموزشی ریاضیبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربسته مقدماتی متامسبهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیحساباندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیسترادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی نظام جدیدریشهسامان سلامیانعبارت های جبریفیلم آموزش توانفیلم آموزشی ریاضیکنکورمتامسمجموعهمعادلات گویامهندس سامان سلامیاننا معادلهنظام جدیدویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبری
بسته صفر تا صد آموزشی مقدماتی متامس
۳۰۰ ۲۵۰ هزار تومان