فریب کارنامه های فتوشاپی مشاوران قلابی انتخاب رشته را نخورید!

فریب کارنامه های فتوشاپی مشاوران قلابی انتخاب رشته را نخورید!

 یک کارشناس آموزشی در خصوص مشاوران قلابی، انتخاب رشته دانش آموزان و حیاتی بودن آن در دوران جدید سخن گفت.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید