سبد خرید

مثلثات

مثلثات

مثلثات

واحدهای اندازه‌گیری زاویه

تعریف رادیان

اگر روی یک دایره از یک نقطه به اندازه‌ی شعاعش حرکت کنیم، یک رادیان پیموده‌ایم. مثلاً در دایره‌ای به شعاع 1/4اگر روی محیط به اندازه‌ی1/2 طی کنیم دو تا 1/4یعنی دو برابر شعاع، یعنی دو رادیان طی کرده‌ایم.

چون محیط همه‌ی دایره‌ها  2πیا 2πrبرابر شعاع است، پس یک دایره طولش یا محیطش 2πرادیان است چونπ=3/14k (عدد اعشاری غیرمتناوب و غیرمختوم، یعنی گنگ است)، یک دور محیط دایره 2π=6/28kرادیان است.

دکتر سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی با توجه به تجربه و دانشی که در این زمینه دارند می توانند شما را در جهت رسیدن به اهداف خود کمک کنند ، شما می توانید برای مشاوره و اطلاع از دوره های اموزشی ایشون با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۹۲۱۳۳۶۳۱۹۸ – ۰۲۱۲۶۶۴۵۱۶۱

مسئله‌ی ساعت

در یک ساعت دیواری موارد زیر ر ابیابید:

1) زاویه‌ی بین هر دو عدد متوالی روی ساعت، چند درجه و چند رادیان است؟

2) در مدت 6 ساعت، عقربه‌ی ساعت‌شمار چند رادیان و چند درجه حرکت می‌کند؟

3) در مدت نیم ساعت، عقربه‌ی ساعت‌شمار چند رادیان حرکت می‌کند؟

پاسخ:

1) در ساعت 1:50 زاویه‌ی بین عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار را بیابید.

شما می توانید برای استفاده از ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید :

مثلثات

این مطلب را هم بخوانید
ویدیو آموزشی ریاضی - اثبات برای قضیه کسینوس ها
دیدگاه‌ها ۰