تنها تفریح عید سال کنکورم

تنها تفریح عید سال کنکورم

تنها تفریح عید سال کنکورم

عید اونسال کلاً فقط یه دونه فیلم دیدم که از شبکه ی یک پخش شد و در مورد یک دونده ی آمریکایی بود. پدرم وسط فیلم دیدنم بهم تذکر دادن که نمی خوای بری درس بخونی ؟؟؟ من گفتم چرا بذار این فیلمه رو تند تند ببینم میرم …

فیلم شروع شد و داستان رسید به صحنه ای که دونده داشت به خط پایان نزدیک می شد، و من برای اینکه فیلم رو پایه ی اون دونده می چرخید، روی بُردِ قطعیِ اون دونده ی آمریکایی حساب باز کرده بودم و می گفتم اگه بِبَره که 100% می بره من تو کنکور رتبه ام زیر 1000 میشه…

تنها تفریح عید سال کنکورم

تنها تفریح عید سال کنکورم

چند قدم بیشتر به خط پایان نمونده بود که دقیقاً دنده ی آمریکایی خورد زمین و حتی پاش شکست و استخون پاش هم زد بیرون !!!! دونده ای که روی بُردِش حساب باز کرده بودم نات اُنلی اول نشد ، بات آلسو دوم و سوم هم نشد و همه ازش رد شدن  و به خط پایان رسیدند و من اون لحظه با خودم گفتم خدایااااا یعنی من دیگه حتی 2000 هم نمیشم . عصبانی شدم و تلویزیون رو خاموش کردم و حتی از دیدن همون یه دونه فیلم هم پشیمون شدم ….

درسته که تو کنکور 137 شدم ولی اگه این حرفا رو به خودم نمی زدم و شاید همین فیلمی که دیدنش تا این حد روم تأثیر گذاشت رو نمی دیدم می تونم بگم حتی احتمال 2 رقمی شدنم هم زیاد تر می شد. پس هیچوقت تو عید سالِ کنکورتون تفریحاتی رو انجام ندین که روی روحیه تون تأثیر منفی بذارن …

این مطلب را هم بخوانید
فرمول خفن ریاضی

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید