انگیزه سازی در آموزش های غیر حضوری !!

برای انگیزه سازی آموزشی در آموزش های غیر حضوری یکی از تاکتیکها استفاده از روش خلاصه گوئی و کم گوئی های مفید و کاربردی است.

تکنیک آموزش های غیر حضوری

کلاسهای فوق العاده و کلاسهای چهار پنج ساعته و بیان کلی نکته و …. الان نشان داده که دانش آموز گریز است. بیشترین  رضایت از کلاسهایی رخ داده که در کمترین زمان مفاهیم بیان شده و دانش آموزان بر کلیات درس مسلط شده اند.

کلاسهای جمع بندی یک فصل در دو‌ساعت و یا کلاس حل سوالات جامع در دو‌ساعت بیشترین تقاضا و رضایت را دارند.

دوستانی که در این مدت کلاسهای جمع بندی آموزشی و حل سوال داشته اند رضایتمندی بیشتری در دانش آموزان توانسته اند ایجاد کنند.

 

البته دو‌نکنه بسیار مهم وجود دارد:

۱- جزوات این کلاسها باید خاص طراحی شوند تا رغبت سازی باید داشته باشند

۲- زمان کلاسها باید منطبق بر سرفصل و‌برنامه راهبرد یک آزمون هماهنگ شود

 

 

ادامه دارد ……..

پاسخ

دو + 15 =

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان