آمار

آمار

 آمار

اندازه­ گیری و مدل­سازی

1- اندازه­ گیری و مدل­سازی

1- مدل­سازی: بیان مسأله به زبان ریاضی یعنی به زبان اعداد و ارقام را مدل­سازی ریاضی گویند. هرچه زبان ریاضی به کار گرفته شده ساده­تر، ابتدایی­تر و نتیجه­ی کار به پدیده­ی موردنظر نزدیک­تر باشد، مدل­سازی با ارزش­تر است.

2- اندازه­گیری: تخصیص معیار عددی به یک صفت را اندازه­گیری می­گویند که اولین قدم برای رسیدن به اطلاعات عددی موردنیاز در مدل­سازی ریاضی است.

3- خطای اندازه­گیری E: در اندازه­گیری همواره خطایی وجود دارد که همان تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه­گیری­شده می­باشد و مقدارش همیشه کم­تر از واحد اندازه­گیری است.

تذکر: در جاهایی که درجه­ی خطا حداقل 2 است، می­توان از آن به دلیل کوچکی زیاد، صرف­نظر کرد. مثلاً می­توان از خطاهایی نظیرE2،E3 و E1E2 و… صرف­نظر کرد.

1– مدل­سای ریاضی چیست؟

1) بیان مسأله به زبان ریاضی

2)تقسیم­بندی متغیرها

3) روش محاسبه

4) نمونه­ای از سرشماری

با توجه به مطالب ارائه ­شده در درسنامه، گزینه­ ی (1) صحیح است.

دکتر سامان سلامیان با توجه به تجربه و دانشی که در این زمینه دارند می توانند شما را در جهت رسیدن به اهداف خود کمک کنند ، شما می توانید برای مشاوره و اطلاع از دوره های اموزشی ایشون با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۹۲۱۳۳۶۳۱۹۸ – ۰۲۱۲۶۶۴۵۱۶۱

2– کدام نوع مدل­سازی ریاضی باارزش­تر است؟

1) خطای اندازه­گیری برابر صفر                                                                                      2)نتیجه­ی حاصل همان پدیده­ی موردنظر

3) فقط مفاهیم ریاضی ساده­تر                                                                                           4)مفاهیم ریاضی ساده­تر ـ نتیجه به پدیده­ی موردنظر نزدیک­تر

هرچه مفاهیم ریاضی به کاربرده­شده ساده­تر و هم­چنین نتیجه به پدیده­ی موردنظر نزدیک­تر باشد، مدل­سازی ریاضی با ارزش­تر است.

3- در مدل­سازی ریاضی، خطای اندازه­گیری چگونه است؟

1) کم­تر از واحد اندازه­گیری                                                                                             2)نزدیک به واحد اندازه­گیری

3) کم­تر از یک درصد مقدار اندازه­گیری

4) صفر

خطای اندازه­گیری همواره از واحد اندازه­گیری کم­تر است در ضمن، هیچ­گاه خطای اندازه­گیری صفر نمی­شود.

4- طول ضلع مربعی را برحسب سانتی­متر اندازه­ گیری کرده­ ایم، مدل آن به صورت  است. اگر این طول را برحسب میلی­متر بیان کنیم، مدل آن چگونه است؟

L=60+1/10E  (1

L=60+10E (2

L=60+E (3

4) اندازه­گیری مجدد انجام شود.

خطای  مربوط به زمانی است که اندازه­گیری برحسب سانتی­متر انجام شده بود. حالا که می­خواهیم طول ضلع مربع را برحسب میلی­متر بیان کنیم، حتماً خطای اندازه­گیری،  خواهد بود و هیچ ارتباطی بین  و  وجود ندارد، یعنی نمی­توان  را برحسب  بیان کرد، پس باید اندازه­گیری مجدد انجام شود.

شما می توانید برای استفاده از ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید :

آمار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید