بلوغ در مدرسه

بلوغ در مدرسه

باید نوجوانان را یاری دهیم تا این سن بحران را ،به راحتی بگذرانند و به جای تامین آرامش که بدان سخت نیازمندند ،موجبات نگرانی و دلواپسی بیهودشان را فراهم نکنیم . چون هر گونه اقدام نا آگاهانه با نوجوانان در این سنین پر آشوب ،سبب اضطراب بیشترشان می شود . بنابر این در وهله اول معلم و مربی باید با شاگردان خود ارتباط اطمینان بخش برقرار کند ،باید به نوجوانان روحیه داد و با آنان گفت و شنود صمینانه داشت . هر چند ایجاد ارتباط نزدیک با آنان ،در دوره نوجوانی مشکل است و این همان موردی است که بسیاری از پدران و مادران با همان کوشش و علاقه ای که در این راه نشان می دهند ، موفق به تماس صمیمانه و درک فرزندانشان می شوند و همواره از این موضوع رنج می برند .

در نتیجه معلم خصوصی حسابان و هر  مربی  دیگر در مدرسه پیش از هر چیز باید روحیات و حساسیت های شاگردانش را بشناسد و کم و بیش از چند وچون خانواده شان آگاهی داشته باشد .

شما می توانید برای مشاوره و اطلاع از دوره های آموزشی سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی  ، با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
۰۹۲۱۳۳۶۳۱۹۸ – ۰۲۱۲۶۶۴۵۱۶۱

نکته ای که همه معلمان و مربیان گرانقدر به آن وقوف دارند این است که ،رفتار و هر گونه عکس العمل ایشان با دانش آموزان نوجوان خود باید متناسب با طبیعت و شخصیت آنان انجام گیرد و اگر گفتار  همین و لوسین  را پذیرا باشیم که منش های افراد را به هشت دسته از قرار : عصبی ،بلغمی ،صفراوی ،دمدمی و مانند این ها رده بندی کرده است در می یابیم که با التفات به تنوع و اختلاف منش ها و طبیعت های شاگردان ،باید بیش از پیش  در تربیت آنان دقیق شویم و همیشه رفتار ،گفتار و واکنش در خور و سازگار با منش های فردی آنان را ارائه دهیم . به عبارت دیگر نمی توان دو نوجوان پر شور و بلغی مزاج را یکی دانست و با نوجوانان آتشین خود و نوجوان خیال باف به یک شیوه رفتار کرد .

پی باید اطلاعات و دانش منش شناسی داشته باشیم . یعنی بدانیم که هر نوجوان به کدام رده تعلق دارد و منش و یا شخصیت او چیست که این هم  با توجه  به گوناگونی طبقه بندی ها و گفته های متفاوتی که در این مقوله هست بسیار دشوار است .

بنابر این کوشش ما باید مبتنی  بر این  باشد که عمل تربیتی  را ،با واقعیت خلقی نوجوانان منطبق سازیم و بیشتر منش یا شخصیت  رفتاری وی را در نظر بگیریم و متناسب با آن ،با هر یک رفتار کنیم . روشن است مختصر آگاهی نیز از چگونگی وضعیت خانوادگی شاگردان خویش به دست آوریم ،در تربیت  و راهنماییشان  موفق تر  خواهیم بود . به ویژه راهنمایی در انتخاب دوستان ،پرکردن ساعات فراغت از تحصیل ،پرداختن به انواع ورزش ها و تفریحات سالم آنان  که در  پرورش شخصیت  شان نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت .

بلوغ در مدرسه

بلوغ در مدرسه

سوالی که سامان سلامیان دبیر ریاضی در تهران  از شاگردان خود میپرسند این است که ،شما میل دارید معلم شما چگونه باشد ؟ از بین صفات : با ارداره ،با انضباط ،با پشتکار ،سختگیر ،مهربان ،دلسوز و مسوول ،سطحی طلب ،کم کار ،آسان پذیر ،خشک  و خشن ،بی مسئولیت  و وقت گذران یک یا چند صفت را با دایره مشخص کنید .

پاسخ ها اینگونه بودند :

80 درصد : معلم با اراده ،مهربان ،دلسوز و مسوول را برگزیدند

20 درصد : معلم با پشتکار ،با انضباط و سختگیر  را برشمردند

چنین پیداست  که هیچ یک از آنان معلم خشک و خشن  و یا وقت گذران  و بی مسئولیت  را دوست ندارند . برخی نیز  علاوه بر  علامت گذاری ،شرحی هم در پایه  پرسشنامه هایشان نوشتند که چون بسیار حائز توجه است ،فشرده ای از آنرا با هم می خوانیم : انسان چگونه می تواند  به ادم سطحی طلب ،کم کار ،وقت گذران  و بی مسئولیت اعتماد کند ، تا  چه برسد  که به او تکیه نماید  و راز دلش  را بازگو  کند  و چنین فرد  یا افرادی  را رهگشای  سرنوشت آتی  و زندگی آینده اش  بشناسد .

همچنین از دبیر خصوصی ریاضی سختگیر ،سخت و خشن  که کلاس درس  را دوزخ دانش آموزان می کنند ،دل پری داشتند و آرزو می کردند که همه معلمان  و مربیان آنان را فرزند خود بدانند و با تنبیه  و تشویق به موقع ،چون دوست واقعی ،مهربان ،راز دار وپشتیبانشان باشند  تا دانش آموزان  بتوانند با اعتماد متقابل  با ایشان گفتگو  و چاره جوئی کنند .

با تشکر مدیریت سایت مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

برخی از مقالات

ریاضی تجربی

اساتید برتر کنکور

دبیر خصوصی حسابان

دبیر خصوصی ریاضی

با تشکر مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان