دلیل مدرک گرایی

دلیل مدرک گرایی

تحلیل دکتر سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی

دلیل مدرک گرایی در بین جوانان ایران

نکته ای که باید به آن توجه کرد ، آن است  که معمولا سرمایه انسانی را با تعداد سال هایی که افراد  در مدرسه  و دانشگاه می گذرانند ،می سنجند . با توجه به رشد جمعیت در سال  های پس از انقلاب سال 1357 و ورود  حجم بالایی از جمعیت  جدید به مقاطع  سنی آموزشی  و فراگیر شدن تحصیلات  دانشگاهی ،طبیعی است که انتظار داشته باشیم ،بهره وری  نیروی کار افزایش یابد . چند عامل  می تواند  مانع تحقق  این امر شود :

بیکاری

نرخ بالای بیکاری  در اقشار  تحصیل کرده ،مانع  می شود که سرمایه های انسانی انباشته شده  اثر خود را در تولید نشان دهد

دلیل مدرک گرایی

کیفیت آموزش

تاکید بر رشد کمی مدارس  و به ویژه  دانشگاه ها  و کم توجهی  به کیفیت آموزش موجب شده است  افراد به رغم سپری کردن سال های تحصیلی طولانی ،قابلیت  های تخصصی لازم را فرانگیرند

نوع آموزش

بازار کار ایران به شرحی  که خواهد آمد ،بازار غیر منعطفی است ،یعنی اخراج  پس از استخدام بسیار دشوار است . معمولا مهارت ها و قابلیت هایی مانند  خلاقیت ،پس از مشغول  به کار شدن  مشخص می شود ،در حالی که مدرک تحصیلی  پیش از استخدام  موجود است . وقتی کارفرمایان  نتوانند  کاهش دستمزد  یا تعدیل  نیرو را پس از مشاهده عملکرد  انجام دهند  ،می کوشند  از دم دست ترین عامل گواهی دهنده  بر کارایی فرد (همان  مدرک تحصیلی ) حداکثر استفاده  را کنند . در نتیجه در بازار کار ،مدرک ملاک تعیین کننده ای در استخدام می شود . اوج این مسئله در بازار  کار  دولتی است که در آن ،اخراج تقریبا غیر ممکن است و  دستمزد ها  تقریبا هیچ ارتباطی  با عملکرد  فرد ندارد . وقتی بازار  کار چنین وضعی دارد ،افراد می کوشند  هنگام انباشت سرمایه انسانی ،اموری را کسب کنند  که قدرت چانه زنی بیشتری  برای آنان در بازار  کار فراهم می سازد . بنابراین  به جای تقویت اموری چون خلاقیت  که کارایی را می افزاید بر ارتقای مدارک دانشگاهی تمرکز می کنند . رقابت در کسب مدارک کارشناسی  ارشد و دکتری ،خود هدف می شود  و  افراد  به رغم اینکه  تمایلی به کار پژوهشی  و کار دانشگاهی  ندارند ، اصرار می کنند  که وارد مقطع دکتری  شوند  و مدرک آن را دریافت کنند . این امر در کشور هایی  که دولت بزرگ  است و بازار کار دولتی سهم  بزرگی در ایجاد اشتغال دارد ،شدت می یابد .

به طور شهودی رشد اقتصادی  را مرتبط  با سرمایه گذاری  و افزایش بهره وری می دانند . بنابر این پیشبرد سرمایه گذاری در تجهیزات  و زیر ساخت  ها و تشویق  به انباشت  دانش قابل استفاده ،از طرق گوناگون ،جز اصول محوری توسعه است .

با تشکر مدیریت سایت مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

برخی از مقالات

سرگرمی و ریاضی

دبیر ریاضی

کنکور ریاضی

با تشکر مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان