تحلیل آزمون ریاضی تجربی

تحلیل آزمون ریاضی تجربی

تحلیل آزمون ریاضی تجربی نظام جدید سنجش سی فروردین ۹۸توسط سامان سلامیان ، در رابطه با آزمون سنجش که در روز جمعه  هفته گذشته برگزار شد، که اولین آزمون بعد از  تعطیلات نوروز بود ، سامان سلامیان  دبیر ریاضی تجربی، در این رابطه مطالبی را بیان می کنند .

نکته ای که بسیار مهم و پر رنگ  در این  آزمون دیده می شد، تعداد سوالات درست، نادرست  بود که  بیانگر این موضوع  بود  که طراحان سوال با این طرح سعی داشته اند  تا رنگ و بوی آزمون های تشریحی نیز در این سوالات احساس شود . همانطور که سامان سلامیان بارها این مطلب را بیان کرده اند، که  کنکور، پاسخ به سوالات تشریحی با وقت بسیار اندک است .

دانش آموزان نظام جدید به این موضوع کاملا آشنا هستند که در  آزمون هایی که برگزار می شود  سوال اول  به صورت درست نادرست، سوال دوم به صورت جاخالی می باشد که تعداد این ها در درس ریاضی به شدت  پر رنگ شده است  شاید بتوان گفت  تعداد  این سوالات  از یک به چهار رسیده است .

تحلیل آزمون ریاضی تجربی نظام جدید سنجش سی فروردین ۹۸

تحلیل آزمون ریاضی تجربی نظام جدید سنجش سی فروردین ۹۸

در نتیجه زمانی که  تصمیم به پاسخ دادن سوالات درست و نادرست گرفتید  باید  همانند پزشکی که کیس زیادی را دیده است، تابع، مثلثات ، مسئله و  تست  به تعداد زیادی دیده باشید  تابتوانید حکم های کلی را همراه با مثال نقض رد کنید .در حقیقت با این کار تجربه شما سنجیده می شود .

روند توضیع سوالات

در رابطه با توضیع سوالات الگو و دنباله ،  در این آزمون تنها 2سوال داشت، مثلثات  بسیار پر رنگ تر از قبل بود  به 4 سوال رسیده بود ،  لگاریتم  با یک سوال ،  توان ریشه رادیکال  با 1سوال ، معادله و تعیین علامت یک سوال  تابع ، تابع وارون و حتی متناوب و انتقال  5 سوال ، شمارش بدون  شماردن  2 سوال ، احتمال 3 سوال ، هندسه مختصاتی 1سوال ، هندسه  پایه 2 سوال ، تابع نمایی و لگاریتمی  2 سوال، حد  1 سوال ،  پیوستگی  و آمار هم یک سوال  در این  آزمون داشت .

سامان سلامیان با ارائه برنامه ای هدفمند و دقیق راه موفقیت در کنکور را برای دانش آموزان هموار می سازند .شما می توانید برای مشاوره تحصیلی با شماره های زیر تماس بگیرید : ۰۹۲۱۳۳۶۳۱۹۸ – ۰۲۱۲۶۶۴۵۱۶۱

می توان گفت سطح سوالات از دانش آموزان رشته تجربی نظام جدید  از متوسط دانش آموزان کمی بالاتر بود. برای پاسخ به این سوالات نیاز به دید  نموداری و ریاضی بود. لازم است بدانید ، در نظام جدید فرقی بین حسابان و  ریاضی تجربی گذاشته نمی شود .

اما به طور کلی می توان بیان کرد، سوالات این آزمون خصوصا ریاضی بسیار خوب ، فکر شده و در یک چهار چوب بود  . اما برای دانش آموز متوسط تجربی شاید کمی سخت بود ، شاید دانش آموز متوسط 35 تا 40 درصد و  دانش آموزان  سطح بالا هم تا 65 درصد  این آزمون را پاسخ داده باشند .

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان