بسته آموزشی هندسه مختصاتی یازدهم

آموزش صفر تا صد هندسه مختصاتی یازدهم توسط دکتر سامان سلامیان.

در این بسته آموزشی، تمام آموزش مباحث هندسه مختصاتی یازدهم بررسی و آموزش داده می شود.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

بسته آموزشی هندسه مختصاتی یازدهم
۲۴۱
۱

بسته صفر تا صد هندسه مختصاتی یازدهم

مخاطبین دوره
سوالات متداول
بسته آموزشی صفر تا صد هندسه مختصاتی یازدهم
دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
47 دقیقه
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضیآموزش ریاضی یازدهمآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین ریاضی یازدهمآموزش احتمال شرطیآموزش الگوآموزش جایگشتآموزش ریاضی دهمآموزش ریاضی یازدهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد شمارش و احتمالآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقاتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزشی صفر تا صد هندسه ریاضی یازدهمبسته آموزشی مثلثاتبسته آموزشی هندسه مختصاتی یازدهمبسته صفر تا صد ریاضی دهمبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش آنلاین ریاضی دهمبهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف دایرهجزء صحیححسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستصفر تا صد هندسه مختصاتیعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی ریاضیقدر مطلقکتانژانتکنکورمثلثاتمجموعهمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسهندسه تجربیهندسه ریاضی یازدهمهندسه مختصاتیهندسه مختصاتی یازدهمهندسه یازدهمویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو جایگشت