سبد خرید

بسته آموزشی مقاطع مخروطی دوازدهم

آموزش صفر تا صد مقاطع مخروطی دوازدهم توسط دکتر سامان سلامیان.

در این بسته آموزشی، تمام آموزش مباحث مقاطع مخروطی بررسی و آموزش داده می شود.

با تهیۀ این بسته، دقیقاً مثل اینه که سرکلاس خصوصی استاد سلامیان هستی!

بسته آموزشی مقاطع مخروطی دوازدهم
۱۷۷
۱

بسته صفر تا صد هندسه دوازدهم - مقاطع مخروطی

مخاطبین دوره
سوالات متداول
بسته آموزشی صفر تا صد هندسه مقاطع مخروطی
دیدگاه‌ها ۱
نوع دوره
غیر حضوری
سطح دوره
0 تا 100
مدت دوره
3 ساعت
پیش نیاز
ندارد
دکتر سامان سلامیان
مدرس دوره
دکتر سامان سلامیان، مدرس ریاضی کنکور و مؤلف کتاب ریاضی نشر دریافت
آموزش ریاضیآموزش آنلاین ریاضیآموزش آنلاین ریاضی یازدهمآموزش احتمال شرطیآموزش الگوآموزش جایگشتآموزش ریاضی دهمآموزش ریاضی یازدهمآموزش صفر تا صدآموزش صفر تا صد الگوآموزش صفر تا صد تابعآموزش صفر تا صد دنبالهآموزش صفر تا صد ریاضیآموزش صفر تا صد ریاضی دهمآموزش صفر تا صد ریاضی کنکورآموزش صفر تا صد شمارش و احتمالآموزش صفر تا صد مثلثاتآموزش صفر تا صد معادلهآموزش صفر تا صد نا معادلهآموزش صفر تا صد نا معادله درجه 1آموزش صفر تا صد نا معادله درجه دوآموزش قدر طلقآموزش مقاطع مخروطیاتحاداتحاد مزدوجاحتمال شرطیالگوانتقال توابعانواع تابعبسته آموزشی صفر تا صد هندسه ریاضی یازدهمبسته آموزشی مثلثاتبسته آموزشی مقاطع مخروطیبسته آموزشی مقاطع مخروطی دوازدهمبسته آموزشی هندسه مختصاتی یازدهمبسته صفر تا صد ریاضی دهمبسته کامل ریاضی صفر تا 100 کنکوربهترین آموزش آنلاین ریاضی دهمبهترین آموزش ریاضیبهترین استاد ریاضیبهترین معلم ریاضیتابع صعودی و نزولیتابع غیر یکنواتابع وارونتابع وارون یکتابع یکنواتانژانتترکیبترکیب در شمارش و احتمالتعریف دایرهجزء صحیححسابانحل مثلث و کاربرد های آندکتر سامان سلامیاندنبالهدنباله حسابیدنباله حسابی چیستدنباله هندسیدنباله هندسی چیستدوره تناوبرادیکالریاضیریاضی آنلاینریاضی تجربیریاضی دهمریاضی کتجربی کنکورریاضی کنکورریاضی مثلثاتریاضی نظام جدیدریشهزوج مرتبسامان سلامیانسیسنوسشمارش چیستصفر تا صد هندسه مختصاتیعبارت های جبریفرمول های برابر کمانفیلم آموزش توانفیلم آموزشی ریاضیقدر مطلقکتانژانتکنکورمثلثاتمجموعهمعادلات گویامعادلات مثلثاتیمقاطع مخروطیمقاطع مخروطی دوازدهممهندس سامان سلامیاننا معادلهنسبت های مثلثاتینظام جدیدنمودار سینوسهندسه تجربیهندسه ریاضی یازدهمهندسه مختصاتیهندسه مختصاتی یازدهمهندسه یازدهمویدیو آموزشی ریاضیویدیو آموزشی عبارت های جبریویدیو جایگشت
بسته آموزشی مقاطع مخروطی دوازدهم
۱۴۹ هزار تومان