آرشیو دسته بندی : برنامه هفتگی

برنامه مطالعاتی هفته اول شهریور ماه

برنامه مطالعاتی هفته اول شهریور ماه

برنامه مطالعاتی:

دوازدهم ریاضی و تجربی

مطالعه جزوه و حل تستهای مرتبط با تعیین علامت،معادله و تابع درجه دو،معادلات و نا معادلات گویا،نامعادلات گنگ و تابع (تشخیص تابع از روی ضابطه،نمودار ون و نمودار دکارتی)و قدر مطلق.از هر مبحث ۳۰ تست به همراه کنکور های داخل و خارج رشته تجربی و ریاضی

یازدهم تجربی

هندسه تحلیلی و حل ۳۰ تست به همراه تعیین علامت،معادله درجه دو و حل ۵۰تست تالیفی و کنکورهای داخل و خارج هر دو رشته ریاضی و تجربی
یازدهم ریاضی:دنباله حسابی و هندسی و مجموع جملات،تعیین علامت و معادله درجه دو و حل ۳۰ تست از دنباله ها،۵۰ تست از تعیین علامت و درجه دو

دهم تجربی و ریاضی

بازه ها،مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی،حل ۲۰۰ تست از کتاب آبی قلمچی

برنامه مطالعاتی هفته اول شهریور ماه

برنامه مطالعاتی هفته اول شهریور ماه

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان