سامان سلامیان

مهندس عمران _عمران از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
بیست و سه سال سابقه آموزش و پر سابقه ترین دبیر دیفرانسیل و ریاضی تجربی در مدارس و آموزشگاهای برتر تهرانپر مخاطب ترین دبیر ریاضی دهه اخیر
کارشناس ارشد آموزش ریاضی صدا و سیما برنامه فرصت برابر و کارنامه بیست و کنکور نوین
اولین مدرس ریاضی در شبکه رادیویی فرهنگ برنامه نکته‌ها و گزینه‌ها
مدرس رتبه های یک ، سه ، ۱۱، بیست و شش،سی و پنج، ۴۲ و پنجاه و یک و ۸۰ و نود و سه

تنها موسس و استاد کلاس تربیت دبیر ریاضی کنکور در ایران (چندین دبیر قابل در ریاضی کشور توسط ایشان پرورش یافته‌اند.)

استادِ بسیاری از دبیران ریاضی کشور کتاب‌کارها ، جزوات ، ویس‌کلاس و فیلم‌های ایشان الگوی بسیاری از افرادی بوده که دوره های تربیت دبیری را نزد ایشان گذرانده‌اند.

تولید دی وی دی آموزش دیفرانسیل و ریاضی تجربی در مدرسه ریاضی سلامیان

سامان سلامیان

Greetings to the dear elites
Specialized School of Mathematics founded by Engineer Mohammad Saleh (Saman) Salamian.
Below are some of activates and services offered by the Specialized School of Mathematics:
Producing educational content in Math in the form of text, podcast, video, designing math tests, test books and pamphlets.
Holding on-line and virtual classes
Conducting teacher training courses
We would love to keep us posted with your valuable comments.
It’s better to replace the last sentence by:
In case of any inquiries, do not hesitate to contact us.

Yours truly,
Mohammad Saleh (Salman) Salamian

Resume
Engineer Mohammad Saleh (Saman) Salamian
Civil Engineer graduated from Amir Kabir Technical University (Tehran Polytechnic)
Master in Educational Psychology
Teacher of best schools of Tehran
Teacher of authentic educational institutes of Tehran
The only mentor to train math teachers for university entrance exam course
Visiting invited expert in educational programs
Founder of the first math specialized school in Iran
Director of Entelhab E Sarnevesh Center which helps students to choose the right educational pathways
Tutor of video tutorials on the Math School, Rahe Andishe and Gaj

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان