آرشیو دسته بندی : مطالب درسی

هشت روش برخورد با ریاضی

هشت روش برخورد با ریاضی صحبت های سامان سلامیان با جناب آقای دکتر طاهر عطاران در ادامه مهندس سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی با آقای دکتر طاهر عطاران به منظور همکاری مشترک مدرسه ریاضی سلامیان و مدرسه زندگی ،مطالبی را در جهت ،چگونه ریاضی بخوانیم و  طبق شعار درس ریاضی ،چگونه در ریاضی بهتر از […]

read more »

مشتق و کاربرد آن

مشتق و کاربرد آن آموزش مشتق و چند آزمون در فایل های زیر : مشتق و کاربرد ۲۰ تست مهم از مبحث مشتق اکسترمم های مطلق و نسبی رسم تابع از روی مشتق آنالیز چند تیپ تستی مهم مشتق ۱ و ۲ ماکزیمم- مینیمم- بحرانی ماکزیمم- مینیمم- بحرانی

read more »

انتگرال

انتگرال آموزش انتگرال در چند pdf زیر: انتگرال پذیری اختلاف بین مجموع بالا و پایین انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت پیدا_کردن_تابع_اولیه_به_همراه_نکاتی انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت۱ انتگرال_گیری_به_همراه_مثال_قسمت۲ تست های انتگرال معین چند_نکته_دررابطه_با_مجموع_پایین حد مجموع رابطه های مجموع روابط سیگما سطح محصور قضایای_اساسی_انتگرال_به_همراه_تست قضیه مقدار میانگین در انتگرال ها نقطۀ عطف مساحت ناحیۀ بین تابع و تابع معکوس مساحت ناحیۀ محصور بین دو منحنی […]

read more »

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه آموزش ریاضیات پایه در چند pdf زیر : تابع_درجه_دوم_معادله_درجه_دوم_و تابع_و_مفاهیم_ابتدایی_تشخیص_تابع توابع زوج و فرد – وارون – یک به یک مثلثات رسم نمودار قسمت اول رسم نمودار قسمت دوم (۲) رسم عکس تابع رسم_توابعی_که_صورت_ضرب_چند_پرانترند، بسط دو جمله ای بخش پذیری معادله درجه ۲ دنبالۀ هندسی دنبالۀ حسابی آزمون دوره ای ریاضیات پایه (۱) […]

read more »

حد و پیوستگی

حد و پیوستگی آموزش حد و پیوستگی و چند آزمون  درفایل های  زیر : کل مبحث پیوستگی مجانب افقی مجانب قائم مجانب مایل رسم منحنی نقطه بحرانی نقطه عطف ( درسنامه + مثال ۱)پیوستگی (درسنامه + مثال ۲) پیوستگی (تک مثال ۱ )پیوستگی (تک مثال ۳)پیوستگی (تک مثال ۲)پیوستگی تعیین برد از روی رسم (نمودار) […]

read more »