حکیم عمر خیام

حکیم عمر خیام یکی از ریاضی دانان و ستاره شناسان شهیر ایرانی، بیست و هشتم اردیبهشت ماه سالروز تولد این شاعر عزیز می باشد . این شاعر و حکیم فرهیخته از ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایرانی  است  در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم می باشد .

یکی از نویسندگان تاریخ علم به نام جورج سارتن در این کتاب این گونه نوشته اند که : حکیم عمر خیام از اولین اشخاصی بودند که تحقیقات منظمی در راستای معادلات درجه اول ،درجه دوم و درجه سوم داشته اند و البته در این راستا اطلاعات و طبقه بندی تحسن آمیزی از این معادلات ارائه داده اند . حکیم عمر خیام به منظور حل تمام معادلات درجه سوم ،تحقیقات کافی کرده اند و توانسته اند به حل هندسی آن ها دست پیدا کنند ،این یافته ها آنچنان دقیق است که می توان معرف یک فکر منظم علمی باشد  و می توان رساله حکیم عمر خیام را به عنوان یکی از برجسته ترین آثار قرون میانه و برجسته ترین در علم شناخت .

حکیم عمر خیام

حکیم عمر خیام

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان