شغل مناسب من

شغل مناسب من

شغل مناسب من

برای شمایی که بین رشته های مختلف  و علائق خود سرگردانید برای شمایی که می خواهید بر اساس استعداد و توانایی های واقعی خود مسیر شغلی و تحصیلی خود را انتخاب کنید . سخنران مهندس سامان سلامیان بهترین دبیر ریاضی  برنامه ای در نظر گرفته اند .

اخبار

اخبار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید