تفاوت بین قضیه، لم و اصطلاحات مهم ریاضی

تفاوت بین قضیه، لم و اصطلاحات مهم ریاضی

تفاوت بین قضیه، لم و اصطلاحات مهم ریاضی

💢تعریف💢Definition

به طور کلی تعریف و شرحی دقیق از اصطلاح ریاضی باید بتواند معرف تمام ویژگی های  مفهوم  مورد نظر در ریاضی باشد .

💢قضیه Theorem 💢

در صورتی که بتوانیم  با کمک استدلال های ریاضی قضیه ای را اثبات کنیم ،به آن عبارت ریاضی قضیه گفته می شود . قضیه تنها در موارد خیلی مهم استفاده می شود .

💢لم Lemma💢

لم به یک نتیجه کوچک گفته می شود که می توان با کمک آن یک قضیه را اثبات کنیم . با کمک لم می توانیم یک قضیه را به اثبات برسانیم . لم زرن، لم اوریسون، لم برنساید و… از لم های مهمی هستند که کاربر د فراوانی دارند .

💢گزاره Proposition💢

گزاره عموما به یک نتیجه ای که اثبات شده است گفته می شود ،اما در مقابل قضیه از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است .

تفاوت-بین-قضیه،-لم-و-اصطلاحات-مهم-ریاضی

💢نتیجه(فرع) Corollary💢

با کمک نتیجه فرع می توان به نتیجه دقیق تری رسید ،مثلا با کمک نتیجه A  به این نتیجه رسیدیم .

💢حدس Conjecture💢

به گزاره ای که  به اثبات نرسیده ،اما تمام شواهد، حاکی از درست بودن آن هستند ،حدس گفته می شود .مثل حدس کولاتز، حدس گلدباخ و ….

💢ادعا Claim💢

ادعا همانند لم غیر رسمی است ،یعنی بعدا به اثبات خواهد رسید .

💢اصل Axiom/Postulate💢

با کمک اصل می توانیم به اثبات قضایا بپردازیم  در واقع اصل بدون اثبات مورد قبول است .

💢اتحاد Identity💢

با کمک اتحاد می توانیم تساوی  دو کمیت را بیان کرد  همانند اتحاد اویلر

💢تناقض یا پارادوکس Paradox💢

تناقض عبارت است از اصول و تعارفی که می توانیم درستی و یا اشتباه بودن آن را اثبات کنیم .از الفاظ پارادوکس  بیشتر برای نتیجه گیری  از قواعد  دور از عقل استفاده می کنند .

مثل پارادوکس باناخ تارسکی و…

با تشکر مدیریت سایت مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

برخی از مقالات

سرگرمی و ریاضی

دبیر ریاضی

آموزش ریاضی

کنکور ریاضی

با تشکر مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید