فناوری در آموزش

فناوری در آموزش

ورود  فناوری به عرصه آموزش و پروش ،بیش از چند دهه است که در دست اقدام  قرار دارد و مسئولین در طی تلاش برای ورود  فناوری  های نوین در آموزش هستند  .متاسفانه تمام این تلاش ها  در حال  حاضر به نتیجه ای روشن و درخشان نرسید ،زیرا ورود فناوری به آموزش و پروش نیازمند  صرف هزینه های هنگفت و بالایی بود .

در طی پژوهش های مختلفی و وسیعی که انجام شد ،حاکی از آن بود  که ورود  عرصه فناوری  در آموزش و پروش موفق نبوده است ،در صورتی که  هزینه هایی که برای ورود  فناوری به آموزش و پروش در مسیری دیگر  صرف می شد ،وضعیتی آموزش و پروش بسیار بهتر از  حالت کنوکی داشت . در بیشتر کتاب های ارائه داده شده در  رابطه با  فناوری  در آموزش بر توانایی و انگیزه های اصلی دبیران ،خصوصا دبیر ریاضی و دیفرانسیل استوار می باشد ،و نظریه هایی دقیق برای بهره وری  از  فناوری در بهترین شکل ممکن  ارائه می دهد  .

فناوری-در-آموزش

اغلب نویسندگان این کتاب ها  خودشان دبیر هستند  و با ارائه مطالب مفید ،روش هایی مبتنی بر دانش علمی  تعلیم و تربیت ارائه  می دهند .

در نتیجه تعلیم و تربیت راه کارهای مفیدی را  برای  استفاده بهینه از فناوری در آموزش و پروش ارائه داده اند .

اغلب صاحب نظران ،پیشنهادات مختلفی برای  تغییر ساختار ،اصلاح  و تحول مدارس ارائه می دهند ،اما آنان  بر رشد حرفه ای معلمان بیش از هر چیز تاکید  می کنند  و بر این عقیده هستند که تغیر و تحول در  ساختار  درس  و مدارس در گرو رشد حرفه ای دبیران  می باشد، خصوصا دبیران ریاضی تجربی   و  دبیر دیفرانسیل که نقش بسیار پر رنگ تری دارند .

توجه به رشد  دبیران از ارکان مهم و اساسی است  که اولویت بالایی دارد .

برای رشد دبیران نیاز است تا چرخه را در نظر بگیرید که شامل ایجاد آمادگی ،نشست قبل از مشاهده ،مشاهده تدریس، تحلیل و تفسیر داده‌ها (تشخیص)، نشست بعد از مشاهده، ارزشیابی جامع فرایند و پیگیری رشد و بالندگی معلم باشد .

با تشکر مدیریت سایت مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

برخی از مقالات

سرگرمی و ریاضی

دبیر ریاضی

آموزش ریاضی

کنکور ریاضی

با تشکر مدرسه تخصصی ریاضیات سامان سلامیان

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان