حوزه کنکور

حوزه کنکور

وقتی میگم تا آخرین لحظه بخونید جواب میده حتماً تجربه ای موفق تو این زمینه داشتم که به شاگردام اصرار می کنم.

یه دوستی داشتم که همیشه 11-10 نمره از امتحاناتشو تو دستشویی و تو ثانیه های آخر قبل از امتحان از من می پرسید و چون هوشش خوب بود می رفت سرجلسه و دقیقاً عین تمام نکاتی که بهش آموزش می دادم رو می نوشت و بالاخره امتحانشو پاس می کرد و از من تشکر می کرد و می گفت : هر چی تو گفتی اومد.

حوزه کنکور

حوزه کنکور

روز کنکور وقتی به حوزه رسیدم، یه پسره اونجا وایساده بود و داشت از بچه ها تاریخ ادبیات می پرسید ولی از اون جایی که من دلم نمی خواست کسی لحظه ی آخر ازم چیزی بپرسه و منو دچار استرس کنه وقتی که صدام کرد تا سوال بپرسه سریع گفتم من میخوام برم دستشویی و از دستش در رفتم. روز کنکور وارد حوزه که شدی سرتوبنداز پایین و جوری رفتار کن که انگار هیچکس رو نمی شناسی و هر ازت سوال پرسید خودتو بزن به خنگی و بگو نمی دونم. نذاز آخرین لحظه های قبل از شروع ماراتنِ حساسِ کنکور از میدون به دَرِت کنند ممکنه سوالی بپرسن که جوابشو بلدی ولی اون لحظه نمی رسه به ذهنت ولی چون ناخودآگاه ذهنت درگیر اون سوال شده ممکنه استرس بگیری و خودتو سرزنش کنی که چرا یادم نیست و بلد نیستم ؟

اون روز تو حوزمون یادمه بچه هامونو می دیدم که یکیشون با لباس تو خونه اومده بود ، یکیشون عینکشو کش بسته بود ، یکی پاک کنش به گردنش آویزون بود و … یه لحظه با خودم گفتم اینا چقدر تکمیل اومدن من نه کش بستم ، نه لباس خونه پوشیدم ، نه دمپایی راحتی آوردم و …

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان