حد و پیوستگی

آموزش حد و پیوستگی و چند آزمون  در pdf  های زیر :

( درسنامه + مثال 1)پیوستگی

(درسنامه + مثال 2) پیوستگی

(تک مثال 1 )پیوستگی

(تک مثال 3)پیوستگی

(تک مثال 2)پیوستگی

تعیین برد از روی رسم (نمودار)

رسم نمودار قسمت اول

رسم نمودار قسمت دوم (2)

رسم عکس تابع

حد و دنباله

هم ارزی نیوتن،رسم تابع معکوس

روش نصف کردن

بررسی_حد_تابع_و_پیوستگی_آن_و_آنالیز

حد و دنباله + پیوستگی تابع معکوس

دنباله ها

حالات ابهام

حد + حد و دنباله

هم ارزی ها

نمونه_تست_از_حد_و_ارتباط_آن_با_ریاضیات

حد و نکات آن

فصل صفر – دنباله – حد و دنباله

ادامۀ روش نصف کردن

مجانب قائم

مجانب افقی (2)

مجانب مایل (2)

بررسی_مجانب_های_تابع_از_طریق_رسم

(1)مجانب افقی

مجانب مایل

مجانب قائم (2)

پاسخنامۀ_تشریحی_دیفرانسیل_پیشرفته

نمونه سوالات دیفرانسیل پیشرفته

کمیت وابسته

دل نوشته

آموزش_دیفرانسیل_پیش_دو_مبحث_مشتق

آزمون بیست تستی از مبحث مثلثات

پاسخنامۀ_آزمون_بیست_تستی_از_مبحث

مشتق و کاربرد در 124تختۀ آموزشی

رسم تابع از روی مشتق

آنالیز چند تیپ تستی مهم

نقطۀ بحرانی

Presentation3

اکسترمم های مطلق و نسبی

(1)رسم منحنی

(2)رسم منحنی

آنالیز چند تیپ مهم تستی

پاسخنامۀ 20 تست مهم از مبحث مشتق

20 تست مهم از مبحث مشتق

ماکزیمم- مینیمم- بحرانی

نقطۀ عطف

Call Now Buttonتماس با استاد سلامیان