دنباله هندسی

دنباله هندسی

دنباله هندسی

دنباله هندسی

پاسخ

چهارده − سیزده =